Hội Nông dân tỉnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và chi hội

Lượt xem: 95

Với nội dung: học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; các kỹ năng vận động nông dân… Qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ hội ở cơ sở, nhất là các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân… Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua do Hội phát động./.

Ban Tổ chức