HỘI NÔNG DÂN XÃ HƯƠNG VỸ NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Lượt xem: 73

Duy tu, bảo dưỡng và tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng.

Với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các Chi hội nông dân trong toàn xã đã lựa chọn những việc làm cụ thể như: Chi hội thôn Làng vận động hội viên nông dân ủng hộ được gần 2 triệu đồng giúp đỡ hội viên Nguyễn Văn Lâm bị bệnh hiểm nghèo và tổ chức trồng cây xung quanh nhà văn hoá thôn; Chi hội thôn Chùa vận động hội viên ủng hộ 95 ngày công lao động giúp 2 hội viên nghèo sửa nhà; Chi hội thôn Vàng, Chi hội thôn Bo Non vận động hội viên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang hành lang, thu dọn vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng. Đặc biệt, Chi hội thôn Cầu Tiến đã vận động gần 60 hội viên tham gia làm đường giao thông trong thôn…Qua các hoạt động đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân hướng về Ngày bầu cử 22/5/2016.

HND huyện Yên Thế