Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Yên

Lượt xem: 81

Tại các buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri thể hiên sự tâm đắc và nhất trí cao với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đã sát với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời kiến nghị nếu được bầu vào cơ quan dân cử, các đại biểu sẽ quan tâm giải quyết một số vấn đề như: chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống cho người cao tuổi, tiền lương cho cán bộ cơ sở, chính sách phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, tăng kinh phí cho mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, vấn đề phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng,…

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Leo Thị Lịch cảm ơn những tình cảm, tâm tư, khó khăn, bức xúc mà cử tri đã gửi gắm:” Trước hết chúng tôi xin tiếp thu một cách nghiêm túc các kiến nghị, đề xuất, băn khoăn của cử tri đồng thời sẽ bổ sung vào chương trình hành động của chúng tôi. Dù được làm đại biểu quốc hội hay không làm đại biểu quốc hội chúng tôi đều có trách nhiệm phản ánh những vấn đề mà cử tri kiến nghị với Đảng và Nhà nước đồng thời sẽ đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời. Trân trọng đề nghị cử tri tin tưởng, ủng hộ và tiếp tục giám sát chương trình hành động của các ứng cử viên”

Ban Tổ chức