Hội Nông dân huyện Việt Yên phối hợp tập huấn nghiệp vụ thực hiện một số quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 111

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm: hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân; Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón; phạm vi, trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp chính quyền, các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng hòa giải; xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Từ đó góp phần phát huy dân chủ, thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở.

Phạm Thị Vân – Hội Nông dân huyện Việt Yên