HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỐI TÁC LIÊN QUAN NĂM 2016; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

Lượt xem: 90

Năm 2016, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã chủ trì ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương “giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2016” và ký chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX kiểu mới.

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Qua 01 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với các sở, ngành đã thu được những kết quả tích cực, đặc biệt trong giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, kinh doanh và sử dụng phân bón theo tinh thần Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn 05 huyện: Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang, Sơn Động. Qua giám sát phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện pháp luật về quản lý phân bón đối với UBND cấp huyện và cơ sở; những sai phạm trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh phân bón… Từ đó kịp thời đề nghị các cơ quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc kịp thời xử lý chấn chỉnh các vi phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón trên địa bàn.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch triển khai chương trình phối hợp với các sở ngành và đối tác liên quan năm 2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang với các sở, ngành, đối tác liên quan năm 2016; đồng thời đề xuất các sở, ngành tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 theo tinh thần Kết luận số 61 của Thủ tướng Chính phủ.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh