HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

Lượt xem: 78

Quang cảnh buổi Hội thảo

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngày 12/10/2011, UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị quân đội hưởng ứng, cụ thể hóa thành phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị, tham gia với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo. Qua 05 năm triển khai thực hiện với quan điểm làm đến đâu, chắc đến đó, tuyệt đối không lấy số lượng xã đạt chuẩn NTM làm thành tích đến nay toàn tỉnh có 37/230 xã về đích nông thôn mới. Khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang đã có bước chuyển tích cực rất rõ nét: Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và ngày càng nâng cấp phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn khang trang, hiện đại hơn.

Tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện nhiều chính sách về xây dựng nông thôn mới còn chưa phù hợp, đặc biệt về các định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ nhiều bất cập.

Hội thảo “Đối thoại chính sách các định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bắc Giang năm 2016 nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện các chính sách về các định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua; đề xuất những biện pháp triển khai thực hiện phù hợp thời gian tới. Tại Hội thảo đã có 08 ý kiến tham luận, phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: Các chính sách hiện nay đang áp dụng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, chính sách nào cần kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; công tác giám sát của nhân dân về thực hiện các chính sách các định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách; định mức hỗ trợ của Nhà nước; các khoản đóng góp của nhân dân; những kinh nghiệm của địa phương trong xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu tham gia tại Hội thảo đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các cấp, các ngành cần tích cực tuyên truyền sâu hơn, cụ thể hơn ở các cấp, các ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó người dân ở nông thôn là chủ thể trực tiếp; đẩy mạnh cuộc vận động “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” để tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh