Ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Quỳnh Sơn- Yên Dũng

Lượt xem: 99

Tại hội nghị ra mắt, tổ hội nghề nghiệp đã thông qua quyết định thành lập, quy chế làm việc và quyết định chỉ định tổ trưởng, tổ phó tổ hội nghề nghiệp.

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm xã Quỳnh Sơn được thành lập tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 69 lao động, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao; ổn định về kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của địa phương và thực hiện tốt phong trào thi đua của Hội./.

Nguyễn Mạnh Chiến – Chủ tịch HND huyện Yên Dũng