HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/HNDTW VÀ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG PHÂN BÓN TIẾN NÔNG VỤ CHIÊM XUÂN 2017

Lượt xem: 88

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/HNDTW, công tác đào tạo nghề của của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã có những bước tiến cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân dần được kiện toàn và đi vào hoạt động; công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn miễn phí về nghề, việc làm, tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước được nâng lên; nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về dạy nghề có nhiều chuyển biến… Cụ thể: trong 5 năm, đã trực tiếp tổ chức 36 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.118 lao động nông thôn; phối hợp dào tạo được 37.236 lao động ở các trình độ sơ cấp trở lên; xây dựng các mô hình điểm về dạy nghề như: mô hình “Dạy nghề gắn với câu lạc bộ Khoa học nhà nông” ở Song Mai – thành phố Bắc Giang, “Dạy nghề gắn với quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả xuất khẩu” tại Quang Biểu – Tân Yên…; tổ chức trên 1000 buổi tư vấn giới thiệu việc cho 32.992 lao động vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 2.364 lao động đi lao động hợp tác có thời hạn ở nước ngoài, theo dõi quản lý 07 dự án vốn 120 (vốn vay giải quyết việc làm) với tổng số vốn là 1.960 triệu đồng; tổ chức 19 lớp tập huấn khởi sự hợp tác xã cho 1.330 người trong ban quản trị hợp tác xã và ngững người có nhu câu thành lập hợp tác xã, 14 lớp tập huấn an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp cho 1080 người là chủ trang trại và hội viên nông dân…

Đ/C Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HNDTW

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao trao bằng khen cho 07 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc Nghị quyết 09-NQ/HNDTW. Đồng thời tiến hành sơ kết hoạt động cung ứng phân bón Tiến Nông trả chậm vụ chiêm xuân 2017. Kết quả, tính đến 30/4/2017, các cấp hội đã cung ứng được 2.618,260 tấn phân bón Tiến Nông cho hội viên nông dân, đạt 187,02% kế hoạch năm; trên cơ sở đó, Công ty Tiến Nông đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc cung ứng phân bón vụ chiêm xuân 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được và yêu cầu các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn học nghề và việc làm; chủ động mở rộng các chương trình phối hợp, liên kết các đơn vị, doanh nghiệp để cung ứng vật tư, phân bón, máy nông nghiệp trả chậm cho nông dân đầu tư vào sản xuất; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên, nông dân, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, công ty; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho nông dân gắn với mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đồng thời liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học, các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho nông dân…

TRUNG TÂM DẬY NGHỀ & HỖ TRỢ NÔNG DÂN