HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHKT CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ

Lượt xem: 99

Tại buổi tập huấn, học viên được đại diện công ty Tiến Nông giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng phân bón cho từng loại cây trồng. Qua đó, đã trang bị cho chủ tịch Hội Nông dân cơ sở những kiến thức cơ bản để triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện tiếp cận và sử dụng loại phân bón mới trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả cao.

Hội Nông dân huyện Lạng Giang