Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa VIII) mở rộng; tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem: 89

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, các cấp Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy và Trung ương hội, 23 chỉ tiêu chính và 8 chỉ tiêu phối hợp tỉnh hội đề ra đều hoàn thành 100%, nhiều chỉ tiêu đạt cao từ 150% – 200%; ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát đồng quê từ cấp huyện, thành phố đến cấp tỉnh; tổ chức khảo sát chất lượng hoạt động của các loại hình câu lạc bộ do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập; phối hợp tổ chức thành công Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ I năm 2017 với 19 sản phẩm được tôn vinh; thành lập 404 tổ liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức 02 hội nghị tọa đàm giữa doanh nghiệp với nhà nông về bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân với 300 đại biểu. Trong năm, có 106.699 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 224.448 hội đạt danh hiệu gia đình văn hóa; vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 23 tỷ đồng, 26.222 ngày công, hiến gần 44.000m2 đất làm mới, sửa chữa 3.800km đường giao thông nông thôn; trên 1.000 km kênh mương nội đồng… Năm 2018, các cấp hội phấn đấu trên 106.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; phát triển 2 tỷ Qũy Hỗ trợ nông dân; xây dựng 222 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi; cung ứng 1.600 tấn phân bón Tiến Nông…

Hội nghị đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho 37 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Đ.c Leo Thị Lịch- TUV, Chủ tịch HND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Đ.c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương kết quả năm 2017, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2018, các cấp hội cần tập trung chỉ đạo thành công đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, công tác thi đua khen thưởng; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác dạy nghề, cung ứng các dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân; tập trung tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách, tăng nguồn dư nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Chính sách xã hội…

Phùng Thị Vị – Ban Tuyên huấn