Yên Thế: tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân xã An Thượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 71

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân xã An Thượng đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội; giá trị sản xuất trên một ha đạt 68 triệu đồng, tăng trên 20 triệu so với năm 2012, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,78%. Đặc biệt hội đã tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên và địa phương phát động. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tổ chức được 90 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho 2.700 lượt hội viên tham gia; kết nạp mới 149 hội viên, đạt 105% so với chỉ tiêu đại hội; quỹ hoạt động đạt 289 triệu đồng, tăng 155 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; có 2.500 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tuyên truyền, vận động cán cán bộ hội viên đóng góp được trên 4 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động góp phần sớm đưa xã An Thượng về đích nông thôn mới từ năm 2015. Với những thành tích đã đạt được, Hội Nông dân xã An Thượng luôn là đơn vị vững mạnh 5 năm liên tục, được Trung ương hội, Tỉnh hội tặng bằng khen, UBND huyện khen thưởng và đã có 6 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Quang cảnh Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn đánh giá một số mặt còn hạn chế, đề ra 12 chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, 80% hội viên được quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên; có từ 90% chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội trung bình; đến năm 2023, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 125% so với hộ nông nghiệp và bình quân quỹ hoạt động đạt 300.000đ/hội viên; 95% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa…

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã An Thượng đã bầu được BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Nông dân huyện Yên Thế