Bắc Giang: ghi nhận từ đại hội điểm hội nông dân cơ sở

Lượt xem: 124

Xác định đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; thành lập ban chỉ đạo đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội; tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở về quy trình, kỹ năng tổ chức đại hội. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chủ động làm việc, thống nhất với cấp ủy về công tác chỉ đạo đại hội nhất là công tác nhân sự. Tiếp đến, các huyện, Thành ủy, Đảng ủy cơ sở tập trung chỉ đạo và giao cho Hội Nông dân quyết định thành lập ban chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội cùng cấp để chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội của đơn vị. Đến nay đã có 9/10 đơn vị chọn tổ chức Đại hội điểm cơ sở đều đạt kết quả tốt cả về nội dung, hình thức, tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi, để lại ấn tượng tốt với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Một trong những điểm được ghi nhận của các đại hội điểm cơ sở là báo cáo chính trị được chuẩn bị sớm, tập trung trí tuệ tập thể, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân. Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương được các đại biểu đồng tình nhất trí. Các tham luận trình bày tại đại hội đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hội hiệu quả; những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn. Nội dung chương trình đại hội được sắp xếp hợp lý, đầy đủ nhiệm vụ của đại hội được đoàn chủ tịch đại hội điều hành đúng nguyên tắc, linh hoạt và đảm bảo nghi lễ. Đại biểu dự đại hội đã phát huy dân chủ, ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nội quy, quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. Quy trình nhân sự được thực hiện đầy đủ 07 bước theo hướng dẫn, công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ của đại hội, chất lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nâng lên, đặc biệt 100% nhân sự dự kiến Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp huyện, thành phố đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng phân bổ, là những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trên từng lĩnh vực. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm thực hiện, trang trí khánh tiết nghiêm túc thể hiện sự trang nghiêm của đại hội, đa dạng về nội dung và hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động chào mừng đại hội được triển khai đến tận chi hội; một số cơ sở hội đã phát thanh trực tiếp quá trình diễn ra đại hội đến các thôn, xóm trong toàn xã tạo được không khí phấn khởi, thu hút cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân hướng về đại hội.

Để đại hội cơ sở trong toàn tỉnh thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố họp rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại, hạn chế rút ra từ đại hội điểm, đó là: dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của một số cơ sở còn dài, nội dung chưa sâu; việc xác định một số giải pháp còn chung chung, chưa thật sát với điều kiện thực tế của địa phương và thiếu các giải pháp mang tính đột phá; báo cáo kiểm điểm của một số cơ sở còn mang tính liệt kê theo báo cáo chính trị; một số ý kiến tham luận tại đại hội còn nặng về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, ít tham gia về các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, thời gian phát biểu dài, ngoài văn bản đã chuẩn bị; các văn bản tuyên bố lý do, khai mạc, bế mạc chuẩn bị dài, nhất là phần kính thưa; bố trí vị trí đoàn chủ tịch, thư ký đại hội chưa thể hiện được sự trang trọng, thiếu bảng tên;công tác kiểm phiếu bầu cử còn chưa khoa học, mất nhiều thời gian; đoàn chủ tịch còn lúng túng trong điều hành công tác bầu cử; ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến đại biểu bỏ phiếu đi lại lộn xộn, mất trật tự,…Đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành hội và cơ sở cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng những đồng chí dự kiến trong đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu; chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ bầu cử, máy tính và kỹ thuật viên hỗ trợ ban kiểm phiếu; chương trình đại hội có thể bố trí, sắp xếp linh hoạt, song vẫn phải tuân thủ nguyên tắc, thủ tục đã được hướng dẫn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định hoàn thành xong giữa quý II/2018; chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện của tỉnh trong tháng 4/2018; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến diễn ra trong tháng 8/2018./.

Sơn Hải – Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang