Hiệp Hòa: 26/26 cơ sở hội tổ chức thành công đại hội

Lượt xem: 91

Đại hội hội nông dân cơ sở đã đánh giá tổng kết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, 100% cơ sở hội đã bầu Ban Chấp hành hội nông dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2023, bầu đủ chức danh chủ chốt theo đúng đề án nhân sự được duyệt; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 bảo đảm cơ cấu, chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị và phẩm chất đạo đức.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5 năm 2018.

Một số hình ảnh Đại hội HND các xã, thị trấn.

Đại hội HND xã Mai Đình.

Đại hội HND xã Thái Sơn.

Trần Thìn – HND Hiệp Hòa.