125 CÁN BỘ, HỘI VIÊN, NÔNG DÂN ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ INTERNET

Lượt xem: 101

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

Tại các lớp tập huấn, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản; internet và tìm kiến thông tin trên mạng internet; các công cụ trao đổi thông tin qua mạng internet và điện thoại thông minh. Qua đó, đã giúp cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, sử dụng internet để để khai thác thông tin, kiến thức khoa học ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế gia đình và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Thân Thị Dũng – Văn phòng Hội Nông dân tỉnh