Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lượt xem: 91

Vốn vay theo Nghị định 41 giúp nhiều gia đình tự tin chuẩn bị mở rộng quy mô chăn nuôi. Ảnh minh họa

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội ở địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân các văn bản về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hoạt động phối hợp để nâng cao dự nợ cho vay qua tổ vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các cơ sở hội tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn và thành lập mới tổ vay vốn/tổ liên kết theo Quyết định số 5199/QĐ-NHNo-HSX. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, đặc biệt là những cơ sở có tăng trưởng dư nợ thấp và nợ quá hạn cao, đảm bảo đúng quy định về kiểm tra, giám sát theo nội dung thỏa thuận liên ngành; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho cán bộ Hội cơ sở, cán bộ tổ vay vốn/tổ liên kết…

Ban Điều hành QHTND- HND tỉnh