HỘI NÔNG DÂN HIỆP HOÀ: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 85

Đ.c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, báo cáo chính trị trình đại hội và các ý kiến phát biểu tham luận đã khẳng định: nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện Hiệp Hoà có bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đại hội X đề ra đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp hội tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được tăng cường. Các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà phấn đấu 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân mỗi hội viên đạt 200.000 đồng; 100% cơ sở hội xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, mỗi cơ sở xây dựng từ 2-3 mô hình; hàng năm xây dựng 2-4 mô hình kinh tế tập thể; 100% cơ sở đạt khá và vững mạnh; phấn đấu mỗi năm cung ứng 2000 tấn phân bón…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ, đại hội đã lựa chọn 33 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XI và bầu 30 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 11 đồng chí vào ban thường vụ, đồng chí Hoàng Thị Phương được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa mới

Trần Văn Thìn – Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà