HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 79

Đ.c Lã Văn Đoàn – PCT TT HND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, báo cáo chính trị trình đại hội và các ý kiến phát biểu tham luận đã khẳng định: nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố phát triển khá toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IX đề ra. Các cấp hội tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được tăng cường. Các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu, rộng theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong tổ chức thực hiện các phong trào ở nông thôn góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Bắc Giang phấn đấu 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân mỗi hội viên đạt 200.000 đồng; 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; hàng năm xây dựng 01- 03 mô hình kinh tế tập thể do thành hội tổ chức và chỉ đạo mỗi phường, xã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 01 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ, đại hội đã lựa chọn 17 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa X và 15 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 05 đồng chí vào ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Đức Tỉnh được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Thân Thanh Huyền được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Ban Tuyên huấn -HND tỉnh