Hoàn thành đại hội hội nông dân cấp cơ sở, tiếp tục chỉ đạo đại hội hội nông dân các huyện, thành phố

Lượt xem: 123

Một số hình ảnh Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở

Sau khi chỉ đạo đại hội điểm Hội Nông dân huyện Lục Ngạn thành công, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố còn lại tổ chức tốt đại hội. Đến nay, đã có 3 huyện: Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Sơn Động tổ chức thành công đại hội cấp huyện. Theo kế hoạch chỉ đạo, thời gian tổ chức đại hội hội nông dân cấp huyện, thành phố hoàn thành trong quý 2/2018. Thời gian Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm 2018. Đi đôi với công tác chỉ đạo đại hội cấp huyện, thành phố và công tác chuẩn bị đại hội Hội Nông dân tỉnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.

Ban Tổ chức