Giải ngân nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án “Nuôi cá theo công nghệ tạo sông trong ao”

Lượt xem: 82

Mỗi hộ dân được vay 100 triệu đồng với thời hạn cho vay là 24 tháng. Đây là nguồn vốn được cấp từ ngân sách của tỉnh cấp cho Quỹ HTND năm 2018 và cũng là một trong ba dự án lớn nhất của tỉnh được Quỹ HTND áp dụng mức cho vay tối đa theo quy định của Trung ương Hội. Dự án “Nuôi cá theo công nghệ tạo sông trong ao” dự kiến sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân địa phương từ phương thức nuôi cá theo phương pháp truyền thống sang phương pháp áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hộ vay vốn đã cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn, phí đầy đủ, đúng hạn.

BĐH QUỸ HTND