ĐÁNH GIÁ 2 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 24 CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Lượt xem: 111

Quang cảnh Hội nghị

Sau 2 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã thành lập được 89 tổ hội nghề nghiệp với 1.123 hội viên hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề (trong đó: Tỉnh hội thành lập10 tổ hội; huyện, thành phố 28 tổ hội; cơ sở 51tổ hội)…Điển hình như: huyện Việt Yên thành lập 20 tổ hội với 336 hội viên; Tân Yên 15 tổ và 1 chi hội với 239 hội viên; Lạng Giang 13 tổ hội nghề nghiệp với 186 hội viên tham gia; Yên Thế 12 tổ với 148 hội viên… Bước đầu, các tổ hội đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các hội viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo sức cạnh tranh hàng hóa ra thị trường…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguồn đã ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng điểm mô hình tổ hội nghề nghiệp của Hội Nông dân các cấp. Mô hình tổ hội nghề nghiệp là hình thức hoạt động mới so với chi, tổ Hội theo địa bàn dân cư trước đây, do đó, yêu cầu các cấp Hội cần cố gắng phát huy tốt vai trò nòng cốt, vận động bà con nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Về lâu dài, việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế; tăng cường mối liên kết giữa hội viên với nhau, giữa hội viên nông dân với các doanh nghiệp… Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Hội Nông dân huyện, TP và cơ sở cần sơ kết đáng giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện đề án được tốt hơn.

Ban Tổ chức