Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Lượt xem: 97

Quanh cảnh hội nghị

Trong quý, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy phê duyệt; các ban, trung tâm Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đăng ký tập trung chỉ đạo 41 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chuyên sâu trong năm 2019.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, trong quý đã có nhiều hoạt động nổi bật như: tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; nhiều chỉ tiêu đạt cao như: 98% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế, phối hợp cung ứng trên 3.700 tấn phân bón trả chậm đạt 191%; phát triển hội viên đạt 41,5%; vận động 136.519 hộ đăng ký danh hiệu hô nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 88% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa…

Đ. c Bùi Thế Chung – Chủ tịch HND tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thế Chung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2019 của các cấp Hội, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác trong cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh; làm tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tập trung chỉ đạo phát triển mô hình sản xuất liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn với đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, sản xuất nông nghiệp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg và hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Sáng cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu đi thăm một số mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của huyện Hiệp Hòa.

Đ.c Lã Văn Đoàn – Phó CT TT Hội Nông dân tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu thăm nhà sơ chế rau cần tại xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa)

Đ.c Lã Văn Đoàn – PCT TT HND tỉnh (thứ 3 bên phải) cùng đại biểu thăm mô hình rau an toàn tại HTX Đồng Tâm (Hiệp Hòa)

Ban Tuyên giáo HND tỉnh