TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2021

Lượt xem: 118

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả các cấp Hội đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2022, các cấp Hội cần làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân; tiếp tục chủ động, thực hiện đồng bộ các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; tổ chức Hội thi Nhà Nông đua tài từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, tham dự cuộc thi khu vực do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đ.c Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã trao bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và BCH Hội Nông dân tỉnh cho 33 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.

Thân Thị Dũng, Ban KH – TH