Hội Nông dân xã Ngọc Lý Tích cực học tập và làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 103

Xuất phát từ tình hình thực tế, xã Ngọc Lý là một trong tám xã làm điểm về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, trên cơ sở sự lãnh đạo của Hội cấp trên, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Ngọc Lý đã đẩy mạnh những việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực trên tinh thần thi đua xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội xác định rõ vai trò nông dân là chủ thế, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới và đã tích cực quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa nhiều nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động nông dân phát huy tính tích cực, hăng hái trong phát triển kinh tế, hiến đất, ngày công, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Tích cực “dồn điền, đổi thửa” xây dựng cánh đồng mầu lớn nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với tinh thần đó, đã khích lệ nông dân Ngọc Lý tích cực chủ động ứng dụng tiễn bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích các loại cây rau màu thực phẩm hàng hóa… Do vậy, hiệu quả sử dụng đất cũng như kinh tế từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Các cây trồng kém hiệu quả dần được thay thế bằng các cây có hiệu quả kinh tế cao như dưa hấu, dưa bao tử, cà chua bi, ớt, ngô lai, lạc…Nhiều mô hình cánh đồng mẫu có giá trị thu nhập 50, 70 triệu đồng/ha/năm như ở thôn lý 2, thôn sỏi Làng, thôn Ba Mô.

Học tập và làm theo Bác trong phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp hội viên phát huy tốt tiềm năng, nguồn lực về vốn đầu tư sản xuất, Hội Nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay vốn với trên 550 lượt hộ hội viên nông dân được vay, tổng dư nợ trên 29,5 tỷ đồng. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng năm tạo nguồn vốn vay ổn định cho nông dân phát triển sản xuất. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh,…Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, các tổ nhóm liên kết sản xuất…Kết quả, năm 2013 toàn xã có 761 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, năm 2014 có gần 800 hộ đăng ký. Duy trì và phát huy hiệu quả của 4 mô hình điểm là nuôi bò thương phẩm , dồn đổi ruộng gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn (70 ha), nuôi cá nước ngọt, cải tạo vườn tạp…Cùng với việc vận động nông dân thực hành tiết kiệm, phát huy tính tự lực, năng động trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho nông dân, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến trên 1 nghìn mét vuông đất, tường rào, cây cối trên đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động đế xây dựng, tu sửa và làm mới trên 13 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và nạo vét gần 48km kênh mương nội đồng, góp phần cứng hóa hệ thống đường giao thông thôn xóm, thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã. Huy động sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân hỗ trợ xóa nhà tạm cho 3 hội viên nghèo với trị giá trên 6 triệu đồng và 40 ngày công lao động…Thông qua các hoạt động thiết thực đó, đã tạo động lực thực hiện các tiêu chí đã lựa chọn trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hàng năm Hội đều tích cực vận động và tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Năm 2013, toàn xã có gần 1450 lượt hộ hội viên Hội nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, năm 2014 có . Cùng với đó các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng đã được cán bộ, hội viên tham gia tích cực, góp phần giữ gìn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cảnh quan thôn xóm, khu dân cư ngày một khang trang sạch đẹp.

Với những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân Ngọc lý cùng các xã trong huyện góp phần tích cực đẩy mạnh ” Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, nông dân huyện Tân Yên và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Thân Đức Quỳnh

Chủ tịch HND huyện Tân Yên

Hội Nông dân xã Ngọc Lý Tích cực học tập và làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới