Nông dân Hộ Đáp tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 82

Mặc dù tình hình kinh tế xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn như vậy, để góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Hội nông dân xã Hộ Đáp đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ , hội viên nông dân trong xã. Trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu, xây dựng gia đình văn hoá, gia đình nông dân ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và các phong trào thi đua của Hội. Coi phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào cách mạng trong thời kỳ đổi mới . Hàng năm Hội chỉ đạo cơ sở vận động hội viên đăng ký thực hiện hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp , đồng thời phân công cán bộ , các hộ sản xuất giỏi giúp đỡ hộ nghèo , khó khăn bằng tạo việc làm , tạo nguồn vốn .Ngoài việc thành lập 10 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 195 hộ vay trên 1,5 tỷ đồng ,Hội còn vận động được trên 14 triệu đồng quỹ hội cho 24 lượt hội viên vay , xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được 8.747.000 đồng cho 5 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế , phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 32 lớp chuyển giao KHKT cho 1643 lượt hội viên tham gia học tập , ký hợp đồng mua phân bón trả chậm được 350 tấn góp phần bình ổn giá cả trên địa bàn , giúp nông dân chăm sóc cây trồng kịp thời vụ .

Thực hiện chương trình liên kết 4 nhà gắn với phong trào xây dựng cánh đồng 50 triệu /ha /năm đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên . Nhiều mô hình trang trại cho thu nhập 50 – 60 triệu đồng năm như : mô hình trồng trọt – chăn nuôi của ông Giáp Văn Vĩnh ở thôn Héo A , Vi Văn Sịu ở Khuôn Nhiều , Hoàng Văn Kỷ ở NaHun , Lý Văn Phong , Ngô Văn Cường ở Cái Cặn 1 , Lý Văn Lưu ở Đèo Trang và nhiều mô hình nuôi gà thương phẩm , thả vườn hơn 1000 con , mô hình trồng dưa hấu , mô hình nuôi dê đặc sản đang phát triển trên địa bàn xã .

Trong 5 năm ( 2005 – 2009 ) toàn xã có 713 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp , trong đó cấp tỉnh có 21 hội , cấp huyện : 124 hộ . Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã thúc đẩy hội viên tham gia học nghề nâng cao kiến thức và tạo việc làm cho con em , động viên nông dân tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ , thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác , thu hút 235 hội viên tham gia sinh hoạt , nâng tổng số hội viên toàn xã là 586 hội viên , 100 % thôn , bản đều có chi hội nông dân hoạt động và thành lập được 4 câu lạc bộ gia đình nông dân hạnh phúc .Vận động hội viên tham gia làm mới 31 km đường nội thôn , liên thôn , tu sửa 125 km đường liên thôn , liên xã .Vận động hội viên hưởng ứng cuộc vận động ” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu vực dân cư ‘, góp phần xây dựng được 6 làng văn hoá ( có 1 láng đạt cấp tỉnh )

Phong trào của hội đã tạo điều kiện cho nông dân tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chính sách pháp luật , xây dựng chế dân chủ ở cơ sở xây dựng Đảng , chính quyền trong sạch vững mạnh , xây dựng nông thôn mới ổn định chính trị , tạo đà cho phát triển sản xuất , góp phần đóng góp đáng kể vào việc hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 62,94 % năm 2008 xuống còn 57,52 % năm 2009./

HOÀI MƠ

Thị trấn Đồi Ngô – Lục Nam