Yên Thế: Thành lập mới 3 hợp tác xã

Lượt xem: 127
Xã viên HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế phát triển nghề chăn nuôi gà đồi Yên Thế.

Xã viên HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế phát triển nghề chăn nuôi gà đồi Yên Thế.

Các HTX đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất như: Khuyến nông, thủy lợi, dịch vụ bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, giống cây trồng, vật nuôi… Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã liên kết với doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, từng bước xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Nguồn baobacgiang.com.vn