SƠ KẾT CUNG ỨNG PHÂN BÓN TIẾN NÔNG VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2017- 2018

Lượt xem: 89

Quang cảnh hội nghị

Tính đến ngày 30/4/2018, các cấp hội trong tỉnh đã cung ứng được 3.445,200 tấn phân bón “Vì nông dân Việt” (bón lót và bón thúc) đạt 215,3% kế hoạch năm ở 186/225 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố; phối hợp tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón Tiến Nông cho 1.750 lượt người. Đặc biệt, công ty đã phối hợp với các huyện, thành phố hỗ trợ 50% lượng phân bón làm 16 mô hình trình diễn trên cây lúa ở 4 huyện (Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên và Việt Yên) với tổng diện tích 8 ha. Kết quả cây lúa sinh trưởng tốt, nhánh khỏe, cứng cây, có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh… các hộ nông dân tham gia mô hình đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề nghị thời gian tới công ty tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cấp hội tuyên truyền, triển khai nhân rộng các mô hình điểm trên cây lúa và một số cây trồng khác. Thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều, phối hợp với các cấp hội kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của hội viên nông dân…

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty đã trao phần thưởng cho10 xã, 03 huyện và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang có nhiều thành tích trong việc cung ứng phân bón vụ chiêm xuân 2017-2018.

TRUNG TÂM DN&HT NÔNG DÂN