02 tổ hợp tác của tỉnh Bắc Giang được Chương trình MTCP2 hỗ trợ tham dự Hội thảo lập kế hoạch hoạt động năm 2018

Lượt xem: 97

Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, thách thức các THT gặp phải trong quá trình sản xuất – kinh doanh; đưa ra đề xuất, kiến nghị lên cấp ủy, chính quyền hội cấp trên; chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức bộ máy của THT, hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm… Đồng thời, cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tổ chức đi thăm quan 2 mô hình kinh tế trang trại tại Hợp tác xã Na Dai và Tổ hợp tác Cam xã Việt Dân, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

02 THT thăm mô hình Hợp tác xã Na dai Đông Triều, Quảng Ninh

Qua đó, đã cung cấp cho đại biểu nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế bổ ích để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch hoạt động của THT năm 2018; xác định được các hoạt động ưu tiên cần tập trung thực hiện như: THT sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP xác định hoạt động ưu tiên trong năm 2018 là quy trình sản xuất và được cấp chứng nhận VietGAP; THT trồng cây ba kích tím hoạt động ưu tiên là tập huấn kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình nhân giống cây ba kích tím.

Văn phòng -HND tỉnh