10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2021

Lượt xem: 84

2. Triển khai thực hiện 47 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chuyên đề chỉ đạo chuyên sâu: Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các ban và 10 huyện, thành hội đăng ký và được BTV Hội Nông dân tỉnh xác nhận 42 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chuyên đề chỉ đạo thực hiện năm 2021. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 – ĐA/HNDT ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về xây dựng điểm mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp tại 10 huyện, thành phố, giai đoạn 2020-2022… Đến nay, 100% khối lượng công việc đã hoàn thành.

3.Chỉ đạo các cấp hội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023:100% cơ sở Hội và Hội Nông dân các huyện, thành phố đã tổ chức sơ kết xong theo kế hoạch. Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết. Qua sơ kết, đến giữa nhiệm kỳ đại hội, các cấp Hội đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu.

4. Hội Nông dân các cấp tích cực thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tham gia phát triển kinh tế – xã hội: các cấp hội đã vận động ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các siêu thị 0 đồng, các khu cách ly được trên 14,7 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh đã vận động và tiếp nhận một số cơ quan, doanh nghiệp trên 2,5 tỷ đồng; các cấp hội vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ gần 03 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19; vận động ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và TP Hà Nội phòng chống dịch bệnh Covid -19, đã ủng hộ các nhu yếu phẩm hỗ trợ 45 tấn giá trị trên 610 triệu đồng.

5. Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid – 19: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã gửi thư ngỏ đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong nước quan tâm, kết nối tiêu thụ quả vải thiều giúp nông dân Bắc Giang ổn định sản xuất và đời sống. Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu nông sản trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các điểm quảng bá, tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn tại Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản báo Nông thôn ngày nay (Hà Nội), tại Ninh Bình, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, điểm kết nối tiêu thụ dứa tại thị trấn Vôi và xã Nghĩa Hòa huyện Lạng Giang; phối hợp với bưu điện tỉnh hỗ trợ vận chuyển nông sản cho nông dân; trực tiếp đứng ra làm đầu mối kết nối tiêu thụ nông sản với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và sản thương mại điện tử… Kết quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ được 5.540 tấn nông sản với tổng trị giá trên 70 tỷ đổng. Hội Nông dân các huyện, thành phố thành lập và duy trì các tổ, đội tình nguyện trung bình mỗi ngài có khoảng 3.500 lượt người tham gia hỗ trợ các gia đình cách ly thu hoạch, bốc vác, vận chuyển và tiêu thụ nông sản…

6. Triển khai có hiệu quả hỗ trợ, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp: xây dựng 14 mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp; 105 mô hình Tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt 200%KH. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, kết quả đã hướng dẫn thành lập 32 HTX, 62tổ hợp tác đạt 258%KH.

7. Tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng trên 1.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021: chỉ đạo các cấp hội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021. Kết quả có 10/10 huyện, 100% cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết. Tại hội nghị tổng kết cấp tỉnh có 40 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 120 hộ SXKD giỏi được BCH HND tỉnh tặng Bằng khen. Các huyện, thành phố và cơ sở tặng giấy khen cho trên 1.000 hộ.

8. Tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ III và trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ IX: Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ III. Kết quả 25 sản phẩm được tôn vinh, trong đó có 13 sản phẩm được tôn vinh 02 lần, 4 sản phẩm tôn vinh 01 lần và 8 sản phẩm được tôn vinh lần đầu. Phát hành 250 cuốn kỷ yếu sau tôn vinh nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nhanh, hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, có 9 giải pháp được lựa chọn trao giải (trong tổng số 45 giải pháp gửi về cuộc thi).

9. Chủ trì thực hiện 03 đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bản tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2021-2025”; “Phát triển vùng ba kích tím hàng hóa giai đoạn 2022-2026” tại huyện Sơn Động.

10. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh: Quỹ hỗ trợ nông dân tăng 4.548 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn QHTND trong toàn tỉnh đạt trên 58 tỷ đồng cho 1.326 hộ vay thực hiện 295 dự án. Phối hợp với Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng trên 8.000 tấn phân bón trả chậm cho hội viên, nông dân đạt 300%KH. Công tác cung ứng và thanh toán phân bón trả chậm luôn được các cấp hội thực hiện tốt, đúng chủng loại, thanh toán kịp thời, 100% cơ sở không có nợ đọng.

Với kết quả đạt được năm 2021, Hội Nông dân tỉnh được xếp loại xuất sắc, nhận cờ của Trung ương hội, cờ UBND tỉnh Bắc Giang đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

XUÂN TRUNG – HND tỉnh