Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2011

Lượt xem: 90

Tính đến ngày 27/10/2011, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh ước đạt gần 12.000 ha, mới chỉ đạt 39,5% so với kế hoạch, trong đó, cây ngô là 2.467 ha, đạt 38% kế hoạch; lạc là 940 ha, đạt 55,3% so với kế hoạch; rau các loại 5.257 ha, đạt 33,5% so với kế hoạch… tiến độ gieo trồng cây vụ Đông rất chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ Đông năm 2011, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, Sở NN&PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng, mở rộng diện tích cây vụ Đông muộn như: Khoai tây, rau màu các loại… đảm bảo diện tích kế hoạch đề ra. Đối với cây khoai tây và rau các loại, thời vụ gieo trồng có thể kéo dài do vậy cần tập trung chỉ đạo để mở rộng diện tích nhưng không gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Xuân năm 2012; chỉ đạo bố trí cơ cấu các trà rau màu phù hợp, tránh tình trạng rau bị ế thừa dẫn đến rớt giá.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tăng cường công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn, đặc biệt trên các đối tượng cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao.

Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát diễn biến tình hình sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông, chỉ đạo hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả./.

Bacgiang.gov.vn