Đoàn kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại Bắc Giang

Lượt xem: 73

Đoàn kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại Bắc Giang

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí là thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, địa phương, đơn vị với trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi phong trào thi đua đều có chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện những nhân tố mới, xây dựng các gương điển hình tiên tiến để bồi dưỡng và nhân rộng được quan tâm. Chú trọng khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, nhất là cá nhân có thành tích đột xuất, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Do đó, kết quả thi đua trong các lĩnh vực văn hoá – xã hội, nội chính, công tác Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các khối tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua các phong trào thi đua đã có 1.156 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong đó hơn 100 tập thể, cá nhân được đề nghị Trung ương khen thưởng; 1.051 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Công tác TĐKT đã góp phần hạn chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Để các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, trước hết các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động nhân dân, để nhân dân thấy được lợi ích của các phong trào thi đua đem lại; tổ chức làm điểm trước khi nhân rộng phong trào; các phong trào thi đua đó phải được gắn với các tiêu chí chất lượng, tránh chạy theo số lượng, hình thức; trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và chăn nuôi cần phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà; tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đưa mô hình “Một cửa liên thông” vào hoạt động đem lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân Bắc Giang đã đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua; vận động quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, đảng viên tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” tạo sức lan tỏa; tuyên dương kịp thời các điển hình tiên tiến để nhân rộng; nghiên cứu để nâng cao chất lượng thi đua, tạo động lực cho phong trào thi đua.

Trước đó, Đoàn kiểm tra thực tế tại phường Trần Nguyên Hãn và thành phố Bắc Giang./.

Theo bacgiang.gov.vn