Thành phố Bắc Giang: Triển khai thực hiện chương trình phát triển sản xuất gắn với xây dựng Nông thôn mới

Lượt xem: 112

Theo đó, trong phát triển nông nghiệp, thành phố chú trọng quy hoạch các vùng trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn, lúa chất lượng cao, nuôi thủy sản tập trung; phát triển sản xuất hàng hóa 6 sản phẩm nông nghiệp (lúa chất lượng cao, hoa cây cảnh, rau an toàn, rau chế biến, gia súc, gia cầm, cá) gắn với đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm rau an toàn, hệ thống tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích các hợp tác xã doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp… nhằm tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn thành phố. Cùng đó, thành phố còn tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại Dĩnh kế, chợ Song Mai; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư khu Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Song Mai; quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng chợ Cốc (xã Dĩnh Trì), chợ Tân Tiến ( xã Tân Tiến), chợ Song Khê (xã Song Khê); khuyến khích phát triển các loại hình kinh doanh TMDV ở nông thôn… Về phát triển CN-TTCN, đôn đốc các nhà đầu tư đã được thuê đất trong và ngoài cụm CN đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng để sớm đi vào sản xuất kinh doanh; tiếp tục thu hút đầu tư vào các cụm CN đã quy hoạch; quy hoạch mới cụm CN ở một số xã; phát triển sản phẩm mỳ Kế, Bánh đa Kế, Bún Đa Mai, Mây tre Song Khê, Tăm lục Tân Mỹ, nghề mộc xã Dĩnh Trì và chú trọng thu nhập nghề mới phù hợp./

Theo bacgiang.gov.vn