Bắc Giang phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Lượt xem: 86

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Các đồng chí lãnh đạo ngành, địa phương, đơn vị kiểm tra công tác trồng cây và tham gia trồng cây với nhân dân địa phương.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí, tổ chức “Tết trồng cây” phù hợp với điều kiện về thời tiết, đất đai, địa điểm tổ chức và số lượng, loài cây trồng. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh.

Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân làm tốt; báo cáo kế hoạch tổ chức và kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

Thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây Xuân Ất Mùi” từ ngày 22/02/2015 – 22/3/2015./.

bacgiang.gov.vn