92 học viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem: 100

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; PGS – TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại lớp học.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại lớp học

Lớp học có 92 học viên là các cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 3 tuần, các học viên sẽ được truyền đạt 20 chuyên đề với 5 nội dung chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, bao gồm: Một số vấn đề về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; về KT- XH; cải cách hành chính; quốc phòng- an ninh và đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, trong quá trình học, các học viên thảo luận 27 vấn đề thực tiễn của tỉnh đang đặt ra như: Những vấn đề then chốt quan trọng nhất trong quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm tới; tình hình thực hiện chủ trương về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; các giải pháp trong bảo đảm an ninh trật tự, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; khắc phục ô nhiễm môi trường…

Các đại biểu và học viên tham dự lớp học.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp học

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải khẳng định: Đối với công tác cán bộ, việc đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc cần phải có tri thức, kinh nghiệm, thực tiễn.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ khâu chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tham gia học tập, các học viên có cơ hội tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề mới về tình hình trong nước, quốc tế, nhất là đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những vấn đề thực tiễn của tỉnh đang đặt ra.

Qua đó nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống, đồng thời đáp ứng tốt nhất cho tiêu chuẩn cấp ủy viên cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải yêu cầu các học viên xác định rõ trách nhiệm học tập, nghiên cứu; chủ động tìm tòi, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là phải có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện có chất lượng các nội dung, vấn đề cần tập trung thảo luận, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và học viên trong quá trình giảng dạy, học tập.

Nguồn: baobacgiang.com.vn