Các cấp Hội Nông dân tỉnh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn

Lượt xem: 166

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng suy thoái của môi trường là do các hoạt động sống của con người. Trước tình hình đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường. Trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã chỉ đạo các cấp cơ sở hội, nhất là cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm bảo vệ môi trường.

Tỉnh hội đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đất đai, chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020…Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 4.200 buổi cho 214.200 lượt hội viên, nông dân. Phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia về cung cấp nước sạch – VSMT, tháng an toàn thực phẩm, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tham gia tết trồng cây…Năm 2010, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 57 cuộc mít tinh với 25.112 lượt người tham dự; tuyên truyền 845 tin, bài, phát hành hàng nghìn tờ rơi, tờ bướm, kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu; …tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch trên địa bàn. Tiêu biểu như HND thành phố Bắc Giang đã hướng dẫn nông dân sản xuất rau theo phương pháp thuỷ canh, rau mầm, sử dụng chế phẩm sinh học, vận động hội viên nông dân sử dụng chế phẩm Emina để đưa vào chăn nuôi; làm vệ sinh môi trường, hỗ trợ làm điểm gần 300 bể lọc nước sạch đạt tiêu chuẩn, xây dựng 30 mô hình về cây, con có năng suất và chất lượng cao. Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lạng Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2010 với gần 1000 cán bộ, hội viên, nông dân và học sinh tham dự tại xã Tân Thịnh (Lạng Giang); tham gia trồng gần 1000 cây xanh tại các khu trung tâm và ven đường giao thông, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn cho 1.361 cán bộ, hội viên, nông dân, các tuyên truyền viên về công tác bảo vệ môi trường nông thôn; quản lý, sử dụng tài nguyên đất, nước… Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nông thôn thông qua sinh hoạt các CLB, các hội thi như: “nhà nông đua tài”, “chủ tịch Hội Nông dân cơ sở giỏi”, “nông dân tìm hiểu kiến thức pháp lụât và bảo vệ môi trường”…

Nhằm hướng các hoạt động bảo vệ môi trường vào những việc làm cụ thể. Năm 2010, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá tác động của các sản phẩm truyền thông đại chúng đến nhận thức và hành vi của người nông dân về vấn đề bảo vệ môi trường“; dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước thải làng nghề” tại xã Nam Dương (Lục Ngạn) với chiều dài 380 m, tổng kinh phí 213 triệu đồng, trong đó Trung tâm Môi trường nông thôn (TƯ Hội NDVN) hỗ trợ 110 triệu đồng và dự án “nông nghiệp hữu cơ”tại xã Thanh Hải (Lục Ngạn) trên cây vải, cây rau…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức sản xuất gắn với bảo vệ môi trường sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian tới các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng giám sát, giải quyết, xử lý triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về vấn đề bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng tài nguyên đất. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ môi trường sống; gắn các hoạt động bảo vệ môi trường vào chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá và làng, bản, thôn, xóm văn hoá…

Thân Thị Thu