Người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi được hỗ trợ tài chính

Lượt xem: 85
Các hộ chăn nuôi cần chủ động phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để vệ sinh chuồng trại phòng ngừa dịch bệnh.

Các hộ chăn nuôi cần chủ động phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để vệ sinh chuồng trại phòng ngừa dịch bệnh.

Cụ thể, khi chưa có dịch, các địa phương phải kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

Ở “kịch bản” này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ nuôi tăng cường các biện pháp phòng ngừa là chính như: Thành lập các đoàn, đội kiểm tra tình hình dịch bệnh tại cơ sở; các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống BDTLCP năm 2019.

Đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi tại các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn định kỳ bằng vôi bột hoặc hóa chất; thống kê, quản lý chặt chẽ đàn lợn, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi mắc bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng…

Trong trường hợp có dịch xảy ra, huy động mọi nguồn lực của địa phương để tập trung phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Khi có dịch phải tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị BDTLCP. Các bước tiêu hủy được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy được hỗ trợ tài chính theo quy định của Chính phủ để khôi phục sản xuất.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể về các giải pháp khoanh vùng ổ dịch; giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn; giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau dịch; giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh; giải pháp về tuyên truyền…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Nguồn baobacgiang.com.vn