Chính sách – pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Ảnh minh họa Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 20/07/2018 quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến,...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8
Tiêu chuẩn với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp Thông tư 03/2018 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực từ 1/8, quy định về tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, viên chức lĩnh vực này phải tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế,...
Những nội dung cơ bản của Quyết định số: 691/QĐ-TTg, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
Những nội dung cơ bản của Quyết định số: 691/QĐ-TTg, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
(1). Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập- Hộ nghèo: a) Tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu...
Những nội dung cơ bản của Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Những nội dung cơ bản của Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Nghị định quy định một số nội dung, chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã,...
Toàn văn Luật An ninh mạng 2018
Toàn văn Luật An ninh mạng 2018
Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2....
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ Phí photo tài liệu từ cơ quan Nhà nước 3.000 đồng/trang A4 Theo Thông tư 46/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin, tài liệu từ cơ quan Nhà nước. Trong đó, phí photo tài liệu giấy...
Một số nội dung Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP, ngày ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Một số nội dung Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP, ngày ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm như: Thủ tục tự công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;...
Bắc Giang xây dựng tour du lịch mùa vải thiều
Bắc Giang xây dựng tour du lịch mùa vải thiều
Du khách tham quan vườn vải thiều tại Lục Ngạn. Ảnh tư liệu Dự kiến đoàn khảo sát gồm đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Lữ hành, Vụ Thị trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp...