Hoạt động Hội

Tân Yên: 100% chi hội tổ chức xong hội nghị chi hội nhiệm kỳ
Tân Yên: 100% chi hội tổ chức xong hội nghị chi hội nhiệm kỳ
Việc chuẩn bị và tiến hành hội nghị nhiệm kỳ được các chi hội trên địa bàn huyện chuẩn bị chu đáo, trang trọng; trong đó coi trọng chất lượng, tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Trên tinh thần phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ, hội viên nông dân, các bước tiến hành...
Hỗ trợ truyền tải kiến thức công nghệ thông tin cho nông dân
Hỗ trợ truyền tải kiến thức công nghệ thông tin cho nông dân
Quang cảnh Hội nghị Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và một số hội viên nông dân các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn. Năm 2017, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tiếp nhận và thực hiện...
Nghị quyết 130- “Trụ đỡ” cho phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang
Nghị quyết 130- “Trụ đỡ” cho phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa (ngoài cùng, bên phải) thăm mô hình trồng rau thủy canh tại huyện Việt Yên Bứt phá ngoạn mục Từ vùng đất chiêm trũng nông nghiệp lạc hậu, năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp; Bắc Giang đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền...
HỘI NÔNG DÂN TỈNH GIẢI NGÂN 1,5 TỶ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
HỘI NÔNG DÂN TỈNH GIẢI NGÂN 1,5 TỶ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án "Nuôi bò sinh sản" tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng Đây là nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác thực hiện 04 dự án quay vòng, đó là: "Nuôi gà thương phẩm" tại xã Cẩm Lý (Lục Nam); "Nuôi bò sinh sản" tại thị trấn...
Tổ hội mộc Yên Sơn giúp hội viên làm giàu
Tổ hội mộc Yên Sơn giúp hội viên làm giàu
Xưởng mộc của anh Dương Văn Hưng, thôn Quyết Tâm tạo việc làm cho nhiều lao động. Tổ hội được thành lập đầu năm 2017 theo Đề án số 24 ngày 23-6-2016 của Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, ban đầu thu hút 5 thành viên tham gia....
HƠN 200 CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
HƠN 200 CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
Nhằm giúp cán bộ Hội nâng cao chất lượng thông tin, tổng hợp, báo cáo, tạo sự đồng nhất trong thực hiện thể thức văn bản trong hệ thống Hội; góp phần thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm trong công tác văn phòng và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác văn phòng...
NỘI DUNG SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV NĂM 2017
NỘI DUNG SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV NĂM 2017
- Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ; chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh nguy hiểm xẩy ra...tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới...
Mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HNDVN giai đoạn 2017-2022.
Mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HNDVN giai đoạn 2017-2022.
* Mục tiêu - Mục tiêu chung: Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực...
Tổ hợp tác liên kết sản xuất: Giúp nông dân làm giàu
Tổ hợp tác liên kết sản xuất: Giúp nông dân làm giàu
Từ khi tham gia THT liên kết sản xuất hương trầm xã Phúc Hòa, gia đình ông Hoàng Văn Phương có điều kiện mở rộng sản xuất. Hiệu quả bước đầu Thành lập tháng 2-2017, THT liên kết sản xuất hương trầm, thôn Cả Am, xã Phúc Hòa (Tân Yên) với 10 thành viên có tổng số vốn...