Hoạt động Hội

THÔNG BÁO  Về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QHH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô công...
THÔNG BÁO (LẦN 2)  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO (LẦN 2) Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 69-TB/HNDT Bắc Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2020 THÔNG BÁO (LẦN 2) Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ------------------- Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang...
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ------------------- Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản đưa ra đấu giá Tài sản đưa ra đấu giá: xe ô tô Toyota Corolla Altis, biển đăng ký 98A - 2367, loại...
Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh tại Đại hội Nhiệm kỳ qua, chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn diện; thực hiện...
Nội dung cuốn Thông tin nội bộ quý II năm 2020
Nội dung cuốn Thông tin nội bộ quý II năm 2020
1. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (viết tắt là Nghị định 91/2019/NĐ-CP). Theo đó, Nghị định 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP...
10 hoạt động nổi bật, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019
10 hoạt động nổi bật, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân...
Hơn 109 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi
Hơn 109 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi
Quang cảnh hội nghị Năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật trong các hoạt động trên là nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông...
Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Tới dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bắc Giang: Nguyễn Công Thức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Thức tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thi Tại đây, đồng chí Nguyễn Công Thức công bố Nghị quyết của BTV Tỉnh...