Trong tỉnh

Tập trung chỉ đạo, ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép
Tập trung chỉ đạo, ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép
Hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 14 nghìn ha rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong thời gian qua, tình trạng khai thác gỗ trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các khu rừng đặc dụng thuộc địa bàn huyện Sơn Động và Lục Nam do Ban Quản lý Bảo...