TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN

Lượt xem: 81

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Lớp tập huấn gồm 04 chuyên đề: tình hình bệnh lao ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, phương hướng nhiệm vụ công tác Phòng chống lao của tỉnh năm 2014 – 2015; kiến thức về phòng chống lao, bệnh lao và giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; xây dựng mô hình “Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS”; nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân đối với công tác phòng, chống lao để đạt mục tiêu của dự án QTC vòng 9. Qua tập huấn, các học viên được trang bị và nâng cao kiến thức về bệnh lao, tình hình bệnh lao, sự nguy hại của bệnh lao, các biện pháp phòng chống lao, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong phòng, chống lao ở địa phương; mục đích ý nghĩa của Tiểu dự án QTC vòng 9 phòng, chống lao…

Để nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác phòng chống lao giai đoạn 2014-2015 và những năm tiếp theo, đồng chí Lã Văn Đoàn -Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh yêu cầu; trên cơ sở đã được tập huấn, các cấp hội cần chủ động phối hợp thường xuyên với ngành y tế thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nông dân; vận động các chủ hộ gia đình hội viên thường xuyên kiểm tra sức khoẻ của người thân trong gia đình; tuyên truyền cho cộng đồng không xa lánh kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc lao, nhất là người nhiễm lao – HIV, động viên người mắc lao giữ vệ sinh chung, ăn uống đầy đủ, hỗ trợ các hộ có người mắc lao về kiến thức khoa học kỹ thuật, vốn… để phát triển sản xuất. Các cơ sở duy trì có hiệu quả mô hình đang hoạt động, rút kinh nghiệm nhân rộng trong thời gian tới, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội góp phần giảm 50% số người mắc lao vào năm 2015 và thanh toán bệnh lao vào năm 2030./.

Xuân Tình