Hội thảo góp ý kiến vào bản thảo cuốn “Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015”

Lượt xem: 101

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HDN tỉnh phát biểu tại buổi Hội thảo

Nhìn chung, các đại biểu tham dự hội thảo cơ bản đều đồng tình với bố cục, kết cấu, nội dung của bản thảo cuốn “Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015”, ngoài những đóng góp đã gửi về Hội Nông dân tỉnh, tại hội thảo các đại biểu đã tham gia đóng góp thêm và làm rõ một số thông tin về sự kiện, tư liệu địa danh, danh nhân lịch sử của tỉnh qua các thời kỳ để bổ sung cho cuốn sách hoàn thiện hơn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn lịch sử

Qua hội thảo, Ban biên soạn, biên tập cuốn Lịch sử đã tiếp cận thêm nhiều thông tin, tư liệu lịch sử quan trọng từ đó sẽ kịp thời điều chỉnh, bổ sung để cuốn “Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015” hoàn thiện và xuất bản đúng thời gian quy định.

Ban Tuyên huấn