Hội Nông dân huyện Lục Nam: kiện toàn chức danh Chủ tịch

Lượt xem: 71

Đ.c Lã Văn Đoàn – PCTTT Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Ngọc Linh

Ngày 28/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam đã ban hành nghị quyết giới thiệu đồng chí Ngô Thị Ngọc Linh– Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận huyện ủy ứng cử để Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và bầu giữ chức chủ tịch hội nông dân huyện.

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Ngọc Linh được 100% ủy viên ban chấp hành tín nhiệm, bầu bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2018. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Thị Ngọc Linh bày tỏ sự cảm ơn khi được Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ mới; các đồng chí ủy viên ban chấp hành đồng thuận, ủng hộ. Đồng chí cam kết trong thời gian tới sẽ chấp hành và chỉ đạo Hội Nông dân huyện Lục Nam giữ vững và phát triển các thành tích đã đạt được; trước mắt tập trung cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời cùng với tập thể ban chấp hành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hội vững mạnh, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới./.

Ban Tổ chức