Bắc Giang: Hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản

Lượt xem: 134

Ngày 9/2, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch phòng, chống dịch (PCD) bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022.


Mục tiêu nhằm chủ động thực hiện các biện pháp PCD, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn, hạn chế mức thấp những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác PCD bệnh, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển KT-XH của tỉnh.

Hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô dưới 2 nghìn con được hỗ trợ một phần kinh phí tiêm phòng dịch bệnh.

Hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô dưới 2 nghìn con được hỗ trợ một phần kinh phí tiêm phòng dịch bệnh.

Yêu cầu đặt ra là việc thực hiện công tác PCD phải có sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, huy động được hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp PCD bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; quản lý, giám sát dịch bệnh đến từng địa phương, đến hộ chăn nuôi, nuôi thủy sản nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tổ chức PCD gia súc, gia cầm và thủy sản hiệu quả, kịp thời và tránh gây lãng phí nguồn lực.

Theo đó, khi chưa có dịch xảy ra tập trung kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo PCD bệnh động vật các cấp nhằm hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp PCD bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập các đoàn, đội kiểm tra tình hình dịch bệnh tại cơ sở.

Các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCD bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác PCD bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp PCD theo các nội dung, kế hoạch, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục bảo đảm đạt hiệu quả trong công tác PCD bệnh.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong công tác PCD bệnh như: Quản lý sử dụng vật tư, vắc-xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến kinh doanh thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi; các hoạt động hành nghề thú y, buôn bán thuốc, chế phẩm sinh học… để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng đó đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn; tiêm phòng vắc-xin; giám sát dịch bệnh; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Khi có dịch xảy ra thực hiện công tác điều tra, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp và thực hiện các biện pháp PCD theo quy định của Luật Thú y và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT về PCD bệnh động vật trên cạn và dịch bệnh thủy sản; Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 6518/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Riêng đối với các bệnh mới chưa được bổ sung vào danh mục hoặc bệnh chưa xác định được nguyên nhân, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND các huyện, TP triển khai các biện pháp điều tra, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cấp kinh phí mua vật tư chống dịch, vắc-xin tiêm phòng bao vây ổ dịch, hóa chất khử trùng tiêu độc đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch theo quy định.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí PCD thường xuyên 2,1 tỷ đồng, kinh phí dự phòng PCD bệnh 503 triệu đồng, kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hơn 1 tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí tiêm phòng đối với các bệnh: Cúm gia cầm, lở mồm long móng. Cụ thể đối với bệnh cúm gia cầm: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô dưới 2.000 con/hộ; những trang trại tham gia đề án xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh năm 2021. Đối với bệnh lở mồm long móng: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi quy mô dưới 20 con/hộ đối với mỗi loại lợn (nái, đực giống), trâu, bò và dê.

Các đối tượng còn lại người chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc-xin bắt buộc theo quy định.

Về nội dung hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc-xin: Cúm gia cầm, lở mồm long móng; hỗ trợ các chi phí khác trong PCD ở cấp tỉnh (hội nghị triển khai, tuyên truyền, tập huấn, lấy mẫu giám sát, đấu thầu…)

Ngân sách huyện, TP hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc-xin: Cúm gia cầm, lở mồm long móng; hỗ trợ các chi phí khác trong công tác tiêm phòng ở cấp huyện (hội nghị, công tiêm phòng, tập huấn, tuyên truyền…); hỗ trợ kinh phí mua vắc-xin, hóa chất và các vật tư khác phục vụ công tác PCD ngoài chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhằm thực hiện công tác PCD động vật tại địa phương.

Ngân sách xã, phường, thị trấn, tùy theo điều kiện kinh phí của địa phương chủ động kinh phí cho công tác PCD của địa phương, nhất là công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng.

Nguồn: baobacgiang.com.vn