Tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.

Lượt xem: 88

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho trên 200 cán bộ là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, học viên được nghiên cứu các chuyên đề: phương pháp thu thập thông tin và nắm bắt, điều chỉnh dư luận xã hội; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thực hiện chính sách xã hội ở nông thôn; xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; hướng dẫn tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo, hội thi và kỹ năng tổ chức điều hành hành động công tác Hội,…Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, nội dung chủ yếu của những văn bản pháp luật mới được ban hành năm 2009 và những tháng đầu năm 2010; chính sách tín dụng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, tìm ra các giải pháp nhằm thu hút nông dân đến với tổ chức hội và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội./.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang