Gần 70 nghìn bài dự thi “ Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam – 80 năm xây dựng và trưởng thành”

Lượt xem: 96

Kết quả, đến hết tháng 5 năm 2010, toàn tỉnh có 68.245 bài tham gia dự thi; những đơn vị có số lượng bài dự thi lớn như: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Sơn Động, Lạng Giang. Trong đó, có 130 bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, Ban giám khảo đã chấm và lựa chọn 16 bài xuất sắc để xếp trao giải gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyết khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 02 giải bài viết có kỷ niệm sâu sắc nhất, 01 giải có ý tưởng hay nhất. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 bài xuất sắc gửi tham gia dự thi cấp Trung ương. Qua cuộc thi, giúp cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội và phong trào nông dân; bồi dưỡng và củng cố thêm niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bảo Tú Quyên