CÔNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Lượt xem: 86

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn Hội Nông dân tỉnh đã động viên cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần xây dựng tập thể công đoàn vững mạnh; tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục, động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nghiên cứu và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; đồng thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động… Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra đều đạt và vượt; hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 6/6 tập thể đạt danh hiệu lao đông tiên tiến; 03 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 7 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 đoàn viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn được Ủy ban nhân dân tỉnh, TW hội, cơ quan khen thưởng. Nhiều năm liên tục, cơ quan Hội Nông dân tỉnh đạt cơ quan văn hóa, Chi bộ và Công đoàn đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các giải pháp quan trọng và chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% cán bộ, công chức, lao động cơ quan được tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên công đoàn đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW; 7/7 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có trên 70% tập thể lao động xuất sắc; có 90% CBCCVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, trong đó có ít nhất 15% Chiến sĩ Thi đua các cấp; 100% Tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh và khá, không có tổ công đoàn trung bình và yếu; Công đoàn cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm; 80% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 3 tiêu chuẩn phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”….

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 uỷ viên, đồng chí Phan Thị Thu Hiền được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn khoá XII.

Thu Phương