HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 12 (KHÓA VIII) MỞ RỘNG

Lượt xem: 82

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; đăng tải 225 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; 65 tin, bài, ảnh trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; phát hành 2.700 cuốn thông tin nội bộ,tuyên truyền cho trên 200.000 lượt người; ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội hội nông dân các cấp. Tỉnh hội bầu bổ sung 03 Ủy viên BCH; các cấp hội bầu bổ sung 40 Ủy viên BCH, 6 Ủy viên BTV và chức danh Chủ tịch HND huyện Lạng Giang, Yên Dũng. Kết nạp mới 2.714 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 248.987 hội viên; ra mắt 38 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; hướng dẫn, vận động 139.375 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; xây dựng 299 mô hình điểm; 228.037 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; làm mới, tu sửa 2.543 km đường giao thông nông thôn, 417km kênh mương. Tổ chức các hoạt động ưởng ứng chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày từ 01/6-30/8/2017; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn ở 226 cơ sở hội… kết quả, 01 giải pháp đãđạt giải thưởng môi trường Việt Nam. Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT mới cho gần 117.892 lượt người tham dự; tỉnh Hội tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; ký thỏa thuận liên ngành số 333/TTLN với NHNN&PTNT với tổng dư nợ trên 2 nghìn tỷ đồng; 8/10 huyện, thành phố kiện toàn xong BĐH, BKS Quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường nguồn vốn QHTND được 2.266 triệu đồng; thu nợ gốc 03 dự án với tổng số tiền 1 tỷ đồng cho 31 hộ vay, thẩm định và giải ngân 04 dự án với tổng số tiền 2 tỷ cho 47 hộ vay. Phối hợp với Công ty Tiến Nông cung ứng 2.866 tấn phân bón trả chậm cho nông dân; tư vấn, giới thiệu cho 3.615 lao động tìm được việc làm trong nước và ngoài nước; phối hợp tuyển sinh dạy nghề cho 2.536 lao động nông thôn. Triển khai thực hiện 01 dự án KHCN cấp tỉnh năm 2017.

Đ/C Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2017, các cấp Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo tổng kết chi hội nhiệm kỳ 2018-2020; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ VII; Hội thi “Tiếng hát đồng quê”; Đề án số 07-ĐA/HNDT, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg và hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Văn phòng HND tỉnh