Yên Dũng: Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem: 80

Thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, năm 2017, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã kết nạp được 425 hội viên mới, đạt 108% KH tỉnh giao, nâng tổng số hội viên lên trên 18.300 người; phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm trong chất thải chăn nuôi cho trên 18.300 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hơn 4.900 hộ vay với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng. Trong năm, các cấp hội cũng đã giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn 312 ngày công lao động và 38 triệu đồng tiền mặt để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; có gần 11.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân, tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng; kết quả, số tiền do nông dân đóng góp được 218 triệu đồng, có 126 hộ tham gia hiến gần 13.000m2, tham gia làm mới, sửa chữa, bảo dưỡng được gần 157km đường giao thông, 56,5 km kênh mương, 15 cầu cống, 3 phòng học, trạm xá. Cùng với đó, hội nông dân trong huyện còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực hiệu quả để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trước mắt là tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ.c Nguyễn Quang Nông – PCT HDN tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hội năm 2017

Lãnh đạo HND huyện trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017

Tại hội nghị có 19 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 đã được khen thưởng, Hội tổ chức cho 21/21 xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2018./.

Các cơ sở hội ký giao ước thi đua năm 2018

HÔỊ NÔNG DÂN HUYÊN YÊN DŨNG