“Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng công tác nông vận để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”

Lượt xem: 81
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thào Xuân Sùng- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn- Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia cao cấp, lãnh đạo Hội ND của 03 tỉnh, thành phố và hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội. Ba nội dung chính tại Hội thảo gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; thành tựu và hạn chế; nhóm các giải pháp trong điều kiện mới về nông vận. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: “Nông dân Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh góp phần giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Do đó, việc vận động nông dân tích cực thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng của Đảng và Nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, đóng góp phần trách nhiệm không nhỏ là của tổ chức Hội NDVN”. Trong bài tham luận “Quan điểm của Chủ tịch HCM về vị trí, vai trò của nông dân, công tác nông vận và Hội NDVN” Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho rằng: “Những quan điểm lý luận và phương pháp luận của Chủ tịch HCM về nông dân, công tác nông vận và vai trò của Hội NDVN luôn là kim chỉ nam và phương pháp luận khoa học để đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ta xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách hợp lòng dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”.

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học

Với chuyên đề “Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu theo tư tưởng HCM”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND khẳng định: Những năm qua, các cấp Hội NDVN luôn thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác trong phát huy vai trò, trách nhiệm của mình nhằm “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”. Từ đó, các cấp Hội ND đã có nhiều thay đổi cả trong cách nghĩ cũng như sự đổi mới, đột phá về phương thức hoạt động của Quỹ HTND. Cụ thể, hơn 20 năm qua (từ năm 1996- 2018), Quỹ HTND các cấp vẫn luôn đồng hành cùng hội viên, nông dân cả nước trong hoạt động hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, giúp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động bà con nông dân chuyển đổi sang các giống cây, con mới tạo thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, khẳng định vị thế Việt Nam trên nhiều thị trường quốc tế. Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 2.909 tỷ đồng; dư nợ cho vay trong toàn hệ thống đạt trên 2.857 tỷ đồng; đầu tư cho 139.370 hộ vay thông qua hơn 7.000 dự án nhóm hộ (số liệu tính đến hết tháng 6/2018). Trong bài tham luận của mình, đồng chí Lê Trọng Khuê- Chủ tịch Hội ND thành phố Hà Nội cho biết: Những năm qua BCH Hội ND thành phố đã vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các mô hình tăng trưởng; nỗ lực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, thành phố và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện, nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,7 triệu đồng/người/năm (2013) lên 43 triệu đồng/người/năm (2017); tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 4,08% (2013) xuống còn 2,57% (năm 2017); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song thực trạng hiện nay cũng cho thấy các vấn đề về nông nghiệp, nông dân nông thôn vẫn còn rất nhiều khó khăn, trở ngại. Trong tham luận của mình, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Sơn phân tích: Trong khoảng thời gian từ tháng 5- 6/2018, T.Ư Hội NDVN đã tiến hành khảo sát 3.100 hội viên, nông dân và 510 cán bộ Hội cơ sở tại 14 tỉnh, thành phố về một số nội dung của công tác Hội và phong trào nông dân. Kết quả khảo sát cho thấy: Hiện nay, đang có 6 vấn đề khó khăn cơ bản đặt ra đối với người nông dân, cụ thể là: Thiếu vốn; thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật; thiếu các dịch vụ sản xuất; thiếu đất sản xuất; thiếu giống sản xuất; thiếu lao động nông nghiệp (nhất là lao động chất lượng cao). Trong đó, khó khăn lớn nhất của nông dân hiện nay chính là vấn đề thiếu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh (chiếm 56,4%).

ThS. Nguyễn Ngọc Luân- Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại Hội thảo
Để làm tốt công tác nông vận theo tư tưởng HCM, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà từng cán bộ Hội cần phải làm hiện nay chính là cần thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình công tác Hội và phong trào nông dân ở cấp cơ sở. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời điều chỉnh hoạt động tuyên truyền cũng như công tác vận động hội viên, nông dân sao cho phù hợp, linh hoạt hơn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn- Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu, hữu ích của các đại biểu tham dự. Hội thảo này là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực để chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của tổ chức Hội NDVN. Các tham luận cùng những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã làm sáng tỏ thêm nội dung và các mục tiêu đặt ra ban đầu của Hội thảo. 19 bài tham luận tại Hội thảo sẽ được tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh nhằm nêu ra những phương hướng, giải pháp đóng góp vào dự thảo văn kiện của Tiểu ban văn kiện để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Nguồn hoinongdan.org.vn