Bắc Giang: Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Lượt xem: 86

Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 07/12 đến hết ngày 09/12/2011. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về kết quả giám sát chấp hành pháp luật tại các dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất và hiệu quả sử dụng đất tại các KCN, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ 01/7/2004 đến 31/5/2010; Báo cáo nội dung giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Báo cáo công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp này và các báo cáo khác.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với 19 dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2012; Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Nghị quyết giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010; Nghị quyết sửa đổi Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011- 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012; và một số nghị quyết khác.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 và một số báo cáo khác./.

bacgiang.gov.vny